Kirje kansanedustajalle/kunnallispoliitikolle

Tue ympäristötuhon kansainvälistä kriminalisointia!


Julkinen tuki on ratkaisevan tärkeää tämän yksinkertaisen ja voimakkaan lakimuutoksen voimaansaattamiseksi. Mitä enemmän asiasta on tietoisuutta ja mitä enemmän on ihmisiä, jotka myös käyttävät termiä Ecocide eli ympäristötuho, sitä suurempi on maapallon elinympäristöjoen suojelijoiden joukko ja sitä turvallisempaa pienten valtioiden on viedä tätä lakia eteenpäin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Tästä seuraa, että yhä useammat hallitukset ympäri maailmaa yhtyvät siihen, että on aika tehdä laajamittaisesta ympäristötuhosta rikos.

Joten – kerro tästä kaikille! Keskustele siitä verkostoissasi ja ryhmissäsi, innosta ystäväsi, perheesi ja kollegasi osallistumaan, ja kirjoita valitsemallesi edustajalle.

Ehdotettu teksti on alla, mutta voit ilmaista asian myös omilla sanoillasi.

Hyvä [valittu edustaja]

Tue ympäristötuhon kansainvälistä kriminalisointia.

Vetoamme teihin, että viette tätä olennaisen tärkeää lakimuutosta eteenpäin. Nykyisten lakiemme sallima, vuosikymmeniä jatkunut ekosysteemien laajamittainen vahingoittaminen ja tuhoaminen (ecocide) on johtanut maailmanlaajuiseen ympäristö- ja ilmastokriisiin. Sopimukset, säännöt ja oikeuskäytännöt eivät ole estäneet tätä.

On aika muuttaa sääntöjä.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä on muutettava siten, että ecocide sisällytetään muiden kansainvälisten rikosten rinnalle (kansanmurha, sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikokset).Tämä tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan pelotteen yhteiskunnallisesti vastuullisissa tehtävissä oleville. Muutos voidaan panna täytäntöön nykyisissä rikosoikeusjärjestelmissä.

Pyydän teitä välittämään vaatimukseni eduskunnassa/kunnanvaltuustossa. Haluamme että hallitus julkisesti ilmoittaa tukensa tälle lakimuutokselle, sillä useiden maiden on oltava päätöksen tukena, että tämä laki saadaan voimaan mahdollisimman pian. Kyseessä on maapallomme elinkelpoisuuden suojeleminen.

Valitsijanasi odotan kirjallisesti vahvistustasi siitä, että olet tehnyt tämän puolestani.

Ystävällisin terveisin

[sinun nimesi]

[täydellinen osoitteesi – jonka sinun on lisättävä, vaikka se olisit lähettämäsi sähköposti]