Allekirjoita kansainvälinen vetoomus

Siirry allekirjoittamaan kansainvälinen vetoomus tästä.

Kerättyämme Suomen hallitukselle vetoomusta, ja allekirjoituksia siihen, saimme vastauksen ulkoministeriön kansainvälisen lain yksikön päälliköltä Sari Mäkelältä. Yhteenvetomme aiheesta alla.

Ulkoministeriön kansainvälisen lain yksikön päällikkö Sari Mäkelä vastasi Ecocide Law Finlandin vetoomukseen koskien luonnontuhonnan (Ecocide) kriminalisointia ja Suomen hallituksen kantaa siihen. Stop Ecocide Internationalin toiminnanjohtaja Jojo Mehta vastasi Mäkelälle ja Mäkelä toimitti vastauksen kollegoilleen ulkoministeriössä.


Yhteenvetona voidaan todeta, ettei Suomi ole vielä ottanut selkeää kantaa aloitteeseen luonnontuhonnan kansainvälisestä kriminalisoinnista lisäyksenä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön.
Stop Ecocide Internationalin asettaman Kansainvälisen riippumattoman asiantuntijapaneelin kesäkuussa 2020 julkistama ehdotus luonnontuhonnan määritelmäksi on suomennettuna seuraava:


“Luonnontuhonta” tarkoittaa oikeudenvastaisia tai mielivaltaisia tekoja, jotka tehdään tietäen näiden tekojen aiheuttavan erittäin todennäköisesti vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia ympäristövahinkoja.


Nykyisen kansainvälisen keskustelun perusteella näemme mahdollisena, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sopimusvaltioiden vuosikokous joulukuussa 2022 päättäisi yksinkertaisella äänten enemmistöllä aloittaa virallisen keskustelun lakimuutoksesta. Varsinaisen lakimuutoksen kirjaaminen perussääntöön voi kestää muutaman vuoden.


Toivomme julkisen keskustelun lisääntyvän nyt myös Suomessa, sillä Pohjoismailla on historiallisesti ollut edelläkävijän asema kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa. Stop Ecocide Internationalin kampanjasta olemme oppineet, että julkisella keskustelulla, mielipidevaikuttajilla, tieteellisellä tutkimuksella, yritysmaailmalla, taiteilijoilla, uskontokunnilla sekä kansalaisten tuella on suuri merkitys asian etenemiselle. Pohjoismaiden hallitusten tuki saattaa olla ratkaisevaa keskustelun aloittamiselle joulukuun osapuolikokouksessa.

Jakakaamme tietoa tästä aloitteesta edistää kansainvälistä rikosoikeutta käytännön keinona ihmisen aiheuttaman luontokadon ja ilmastohätätilan rajoittamiseen sekä valoisampaan tulevaisuuteen seuraaville sukupolville. On tärkeää että siirtymäajalle kestävämpään toimintaan yhteiskunnallisesti on tulossa kansainvälisessä mittakaavassa oikeudellisesti sitova kehys.


Ystävällisin terveisin ja kiitoksin Ecocide Law Finlandin ja Stop Ecocide Internationalin puolesta,

Raila Knuuttila, väitöskirjatutkija, Ecocide Law Finland/Stop Ecocide International, www.ecocidelawfinland.org 

Mikko Husman, ilmastoaktivisti, Ecocide Law Finland/Stop Ecocide International

Mikko Pyhälä, suurlähettiläs emeritus, diplomaattinen neuvonantaja Stop Ecocide International

Marko Ulvila, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, vapaaehtoinen Stop Ecocide International